Coşkunöz Holding İş Başvuru Formu
 
 
Coşkunöz Holding İş Başvuru Formu

Değerli Adayımız;

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak üzere olduğunuz için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında tarafınıza bu bilgilendirme yapılmaktadır.

Aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyup onaylamanız halinde iş başvuru sürecinde değerlendirme amacıyla buradan bırakacağınız özgeçmiş, yapacağınız mülakatlar, test ve envanter sonuçları ile vermiş olduğunuz diğer kişisel verileriniz Coşkunöz Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecek ve topluluğumuzda olası kariyer imkanları açısından değerlendirmek üzere Kanun’a uygun şekilde Coşkunöz Holding işe alım sürecine dahil olmak istediğiniz sürece muhafaza edilecektir. İşlenen kişisel verileriniz hukuka ve etik kurallara uygun ve işlendikleri amaçla bağlantılı olarak Kanun’un 8. ve 9.maddeleri ile Yönetmeliğin 8. maddesi çerçevesinde yurtiçi/yutdışı ayırımı yapılmaksızın Coşkunöz Holding’in yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, hukuken ve yetkili ilgili adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilere, bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir. İşe alım sürecinden çekilmek istediğinizde elektronik ortamda başvurunuzu silmeniz yeterli olacaktır. Başvurunuzu silmeniz durumda mülakat notlarınız ile test ve envanter sonuçlarınız da şirket veri sorumlusu tarafından imha edilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki neden, olası bir iş ilişkisi kurulması sürecine ilişkin olarak tarafınızın değerlendirlmesi olup, buradaki kişisel verileriniz bilişim sistemleri üzerinden elektronik iletişim yöntemiyle rızanız dahilinde toplanmaktadır.

Saygılarımızla;MUVAFAKATNAME


Yapmış olduğum iş başvurusu sürecinize ilişkin olarak burada bırakacağım özgeçmişim, yapacağım mülakat ve veya test /envanterlerin ve buna ilişkin verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla başvuruda bulunduğum firmanız tarafından işlenmesine ve iş başvuruma ilişkin olarak potansiyel kariyer fırsatları itibariyle kişisel verilerimin yurtiçi/ yurtdışı ayırımı yapılmaksızın başvuruda bulunduğum firmanın yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, bağlı olduğu Holdingin diğer firmaları ve iştiraklerine, hukuken ve yetkili ilgili adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilere ,bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan özel hukuk kişilerine hukuki düzenlemelere uygun olarak ayrıca tarafımdan tekrar izin alınmasına gerek olmaksızın aktarılmasına, iş başvurumun sonucundan bağımsız olarak potansiyel kariyer fırsatları açısından kişisel verilerimin muhafaza edilebileceğine, kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak tarafıma iletilen aydınlatıcı bilgilerin tamamını okuduğumu ve tüm haklarımı anladığımı kabul ve beyan ederek, muvafakat ederim.

T.C. Kimlik No *
:
* İş başvuru formunda yer alan tüm kişisel bilgilerimin şirketiniz tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve doğruluğunun kontrol edilmesine peşinen rıza gösteriyorum